Spoštovani starši,

v skladu z novim odlokom vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, tudi v statistični regiji Podravje s torkom, 26. 01. 2021, po trimesečnem nujnem varstvu, začnejo vrtci opravljati svojo dejavnost v polnem obsegu.

Otroci bodo z vzgojiteljicami v »varnem mehurčku«, v svojem oddelku, ves dan bivanja v vrtcu. Da bi lahko organizirali delo, potrebujemo informacije o prihodih in odhodih otrok, ki jih starši posredujete vzgojiteljicami posameznih oddelkov.

Informacije so ključnega pomena za organizacijo delovnega časa strokovnega kadra zato vas vljudno prosimo, da pravočasno sporočate potrebe in spoštujete dogovore.

Vrtec bo, po ponovnem delovanju v polnem obsegu, nadaljeval z upoštevanjem posodobljenih Higienskih priporočil za preprečevanje SARS-CoV-2 v vrtcih, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut z javno zdravje objavljenih dne, 23. 12. 2020.

Vse podrobne informacije o izvajanju programa, protokolih in zaščitnih ukrepih pred širjenjem nalezljivega virusa so navedene v Protokolu ravnanja v OŠ Kidričevo PE VRTEC KIDRIČEVO v razmerah, povezanih s SARS-CoV-2.