NUJNO OBVESTILO

Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 (COVID-19) bo poslovna enota vrtec Kidričevo od 26. oktobra 2020 dalje zaprta (Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja).

Starši, ki za svojega otroka potrebujejo minimalni obseg varstva, morajo v skladu s Sklepom o izjemi od zaprtja vrtcev (št. 845-4/2020-62), ustanoviteljice Občine Kidričevo, vrtcu predložiti potrdila delodajalca, da jim le-ta ne more omogočiti dela na domu. Potrdilo morata predložiti oba starša. Sklep stopi v veljavo s ponedeljkom, 26. 10. 2020.

Glede na izkazane potrebe staršev otrok za minimalni obseg varstva, ki so  v skladu z izdanim sklepom, ustanoviteljice Občine Kidričevo, bomo v času od ponedeljka, 26. 10. 2020 do petka, 30. 10. 2020, zagotavljali minimalni obseg varstva otrok v enem oddelku.

V času zaprtja vrtca bodo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali  vrtca, plačila oproščeni, pravno podlago bo določil interventni zakon.

SKLEP


 PREPREČEVANJE OKUŽBE z virusom SARS-CoV-2