Spoštovani starši,

ponovno vas obveščamo, da ste v skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20) starši oproščeni plačila vrtca, če je vam ali otroku odrejena karantena oz. izolacija in otrok zaradi tega ne obiskuje vrtca.

Oprostitev plačila za vrtec se prizna na podlagi izdane odločbe NIJZ o odrejeni karanteni oziroma drugega ustreznega dokazila, ki izkazuje odrejeno karanteno ali izolacijo otroka zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Odločbo oz. drugo ustrezno dokazilo iz 2. odstavka ste dolžni pridobiti sami in dokument pravočasno, najkasneje pa do predzadnjega delovnega dne v mesecu, v katerem vam je bila odrejena karantena oz. izolacija, posredovati v računovodstvo, da se lahko le-ta upošteva pri obračunu tekoče oskrbnine.  

 

Izjema je karantena oz. izolacija, ki nastopi zadnji dan v tekočem mesecu in odločbe še ne morete pridobiti. V tem primeru ste dolžni o tem pisno obvestiti računovodstvo.

 

Dokumente in obvestila  posredujete v računovodstvo vrtca na
e-naslov: vrtec.kidricevo@guest.arnes.si

                                     

Hvala za razumevanje.

VODSTVO VRTCA


 

PUBLIKACIJA 2021 – 2022

 


 

 PREPREČEVANJE OKUŽBE z virusom SARS-CoV-2