JAVNI RAZPIS
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC
ZA ŠOLSKO LETO 2019 – 2020

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

OBVESTILO ZA STARŠE