ŠTEVILO OTROK IN PROSTIH MEST V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število oddelkov

Število otrok

Število prostih mest

Čakalna doba

Starostno obdobje

1-2

2-3

2

2

28

28

0

0

Več kot 6 mesecev. Število otrok na čakalnem seznamu: 8

Starostno obdobje

4-5

5-6

3-5

1

2

1

24

48

21

0

0

0

Število otrok na čakalnem seznamu: 2

 

Kombinirani oddelki

Otroci 1. starostnega obdobja

Otroci 2. starostnega obdobja

2

38

0

Število otrok na čakalnem seznamu: 0