Plačilo preko trajnikov

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca