Člani Sveta zavoda 

 

Zap.  št.

Predstavniki ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavniki zaposlenih v vrtcu

Ime in priimek predstavnika

1.

Občina Kidričevo

Marko Perger

2.

Občina Kidričevo

Andrej Soršak

3.

Občina Kidričevo

Goran Bezjak

4.

starši

Mateja Lobenwein

5.

starši

Nuša Ferenčič

6.

starši

Metka Benedik

7.

zaposleni

Lilijana Rumež

8.

zaposleni

Irena Škrabl

9.

zaposleni

Tomaž Klajdarič

10.

zaposleni

Breda Križan

11.

zaposleni

Ljudmila Mlakar

Predsednica Sveta zavoda je gospa Liljana Rumež.