Strokovno delo pri nas je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo, čustveno, toplo in srečno bivanje v vrtcu.

Jutranji sprejem otrok

Sprejem je vsakdanji stik otrok z vzgojiteljico, otroci in klimo v vrtcu. Možnost za kratek razgovor med strokovno delavko in starši o počutju, razpoloženju in doživljanju otroka.

Vzgojno izobraževalno delo

V dnevnem redu se spontano prepleta igra otrok s strokovno pripravljenimi dejavnostmi. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice poskrbita za ureditev prostora, pripravo materiala in sredstev oziroma pogoje, upoštevaje otrokov razvoj in potrebe. S tem omogočata otrokom ustvarjanje, sproščanje domišljije, raziskovanje in preizkušanje, zadovoljevanje želja, potreb in interesov. Dejavnosti potekajo v vrtcu in zunaj njega. Otroci razvijajo svoja nagnjenja in sposobnosti. Izvajamo pedagoški proces, s pomočjo katerega dosegamo globalne cilje predšolske vzgoje.

Prehranjevanje otrok

Dnevno zagotavljamo tri obroke hrane. Za žejo ponudimo čaj ali vodo. Z vzgojnega vidika otroke navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade. Obroke pripravljamo v lastni kuhinji.

Počitek

Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom skupine.