Obrazci

    Vloga za vpis otroka v  vrtec   (pdf)

Rezervacija za čas počitniške odsotnosti oz. bolezni   (pdf)